Betingelser for levering m. m

Vi bringer juletræet i net og stiller det ved din dør – uden kvittering.

Bor du i lejlighed og gadedøren er låst, stilles træet ved opgangens hoveddør.

Ansvar og risiko overgår til køber ved levering.

Når vi har stillet uden kvittering, overgår ansvaret for varen/træet på det tidspunkt, hvor ordren leveres på den aftalte adresse. Der er ingen forsikring eller garanti ved bortkomne leverancer – heller ikke, hvis ordren er leveret på forkert adresse som følge af fejlfyldte adresse oplysninger.

Da juletræer uden rod er let forgængeligt, er der ikke iflg. Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 ingen fortrydelsesret.