Historien

Efterspørgslen af økologiske juletræer er stigende, hvilket betyder, at danskerne er meget mere bevidste om miljøet.

Geerslettegård kan føres tilbage i familiens eje til 1885, hvor min oldefar og oldemor drev gården på gammeldags vis med heste for plov m.v.

I 1923 overtager min bedsteforældre gården og da var der plads til både at have en pige og en karl, hvilket i nutidens Danmark slet ikke er rentabelt. I 1959 overtager forældre gården. Indtil dette tidspunkt har der udelukkende været heste som trækkraft for markarbejdet, og min mor fortæller at da hun var 8-10 år var hun i marken bag hesten for at harve og pløje. Det har været fysisk hårdt og arbejdet på gården betød også at man dengang kun gik i skole hver anden dag. I 1960 anskaffede mine forældre en traktor, Massey Ferguson og hestene var ikke længere en del at bedriften. Der var køer, grise, høns og ænder.

statskontrollerede økologiske juletræer juletræsplantage fæld selv juletræ bestilling af juletræer online pyntegrønt Nordsjælland Frederikssund levering af juletræ Storkøbenhavn Geerslettegaard

Vi Kim og Jane overtog gården i 1997 og få år efter blev al jorden omlagt til statskontrolleret økologisk drift og har siden udelukkende været dyrket økologisk.

Det betyder at der ikke anvendes sprøjtemidler og kunstgødning, men alene dyrkes mekanisk og gødes med husdyrgødning.
De økologiske nordmannsgran skal fra den spæde start være økologisk, dvs at frøene skal være økologiske for at man må bruge dem i økologisk drift. Vi har tilplantet vores arealer med 3-4 årige planter og de første vi plantede var med ”hånddoseren”. Senere har vi købt en enrækkesplantemakine som har gjort det lettere for vores rygge.

Den helt grundlæggende forskel på et ikke-økologisk og et økologisk juletræ er, at du ikke sprøjter de økologiske træer med gift. Det er giften, der trænger ned i jorden og forurener jorden.

Men hvorfor sprøjte konventionelle juletræer?

Det gør man primært for at de skal vokse hurtigere, idet ukrudtet ikke er der til at tage næring. Det tager et økologisk normanntræ 12 år at blive ca. to en halv meter, det tager et ikke-økologisk syv år. Samtidig er stammetykkelsen på et økologisk træ meget mindre end et ikke-økologisk, fordi det ikke er pumpet med al den gift og kunstgødning. Holdbarheden på træet er den samme, som et ikke-økologisk, cirka 3-4 uger indendørs. Det bedste er hvis træerne når at få en gang frost inden man fælder dem, så holder de længere. Fordi jorden er ”ren” her har vi vildtgroende græs og et rigt dyreliv med fasaner, agerhøns og rådyr.

Tro det eller lad være, men der er også mode inde for juletræernes former. Tidligere skulle træerne være kegleformede, nu skal de være lange og tynde. Måske folk har fået mindre stuer?!

Har det fanget din/jeres interesse at købe økologiske normannsgran juletræer, er vi selvfølgelig behjælpelig med Træet til dig/Jer. Læs mere om priser og bestilling her.